Suunnittelu ja esityöt


Leirikoulun suunnittelu ja sen vaatima esityö on jokapäiväisen koulutyön luonteva osa. Koulun opettajat, johtokunta, muu henkilökunta ja vanhemmat voivat olla mukana yhteistyössä. Yhteistyö muiden koulujen ja oppilasryhmien kanssa saattaa olla kehittävää, tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti edullista. Esityö sujuu parhaiten, kun muodostetaan erilaisia ensisijaisesti oppilaista koottuja valmisteluryhmiä. Jokainen oppilas saa tuntea vastuunsa ja merkityksensä saadessaan olla mukana jo suunnitteluvaiheessa. Ryhmät saavat itse päättää tehtävistään ja toimistaan ja esittelevät ideansa ja työnsä tulokset oppilastovereilleen. Vanhemmat ja muut aikuiset voivat toimia ryhmien asiantuntijoina.

  • SUUNNITTELURYHMÄ Suunnittelee ohjelman perusrungon ja hoitaa yhteydet eri opintokäyntitarpeisiin
  • TALOUSRYHMÄ tekee talousarvion ja anoo avustuksia
  • TOIMINTARYHMÄ suunnittelee ja huolehtii vapaa-ajan toiminnoista tarpeen mukaan voidaan perustaa muitakin ryhmiä, kuten
  • RUOKAILURYHMÄ, KULJETUS RYHMÄ, KUVAUSRYHMÄ, MATERIAALIRYHMÄ JNE...