Sopimusehdot


1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Web-Julkaisut Kuopio Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämään Luokkis.com hakemistopalveluun, joka sijaitsee internetissä osoitteessa www.luokkis.com, rekisteröintimaksun maksaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä Asiakas) välisiin sopimuksiin.

2. Sopimuksen synty
Sopimus syntyy, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity tietokantaan, joko asiakkaan omasta toimesta tarkoitukseen tehdyn rekisteröitymislomakkeen kautta, tai tekemällä tilauksen palveluntarjoajann asiakaspalveluun soittamalla tai kirjallisesti. Palveluntarjoajan tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta tilaussopimus syntyy suullisesti. Jokaisesta tilauksesta asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus sekä sopimusehdot, joko sähköisesti tai paperisena, Luokkis.com -palveluun tulevista tiedoista sekä lasku. Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus oikovedoksesta ja Luokkis.com -palvelusta ja ilmoitettava mahdolliset virheet alla mainitun ajan sisällä.

Kaikki reklamaatiot, koskien tietoja ja laskua, on toimitettava laskun ja oikovedoksen vastaanottamisesta 8 päivän sisällä yhtiölle.

3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tietokannastaan asiakkaan tiedot, jotka ovat markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli Asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

4. Osapuolten vastuut
Asiakkaan vastuulla on toimittaa Palveluntarjoajalle mahdolliset muutokset palveluun jo kirjattuihin tietoihin. Palveluntarjoaja sitoutuu kirjaamaan asiakkaan tiedot tai niiden muutokset Luokkis.com -hakemistopalveluun, poisluettuna kohdassa 3. mainitut tilanteet. Palveluntarjoajalla ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneesta asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa. Asiakkaan maksun peruste on, että Palveluntarjoaja julkaisee tiedot Luokkis.com -hakemistopalvelussaan.

Palveluntarjoaja on oikeutettu keskeyttämään Luokkis.com -hakemistopalvelun tuottamisen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. Palveluntarjoajalla ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut.

5. Immateriaalioikeudet
Palveluntarjoajalla on täydet omistajan oikeudet Luokkis.com -hakemistopalveluun ja sen osa-alueisiin. Muilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää niitä kilpailevaan tai mihinkään muuhun yhtiön etua loukkaavaan tarkoitukseen. Luokkis.com -hakemistopalvelun sisällön tai sen osien kopioiminen on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.

6. Asiakastietojen käyttö
Palveluntarjoaja saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin, sekä luovuttaa asiakkaiden tietoja myös yhteistyökumppaneilleen, ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa Palveluntarjoajan ja Asiakkaan kesken sopimuksessa sovitun ajan.

8. Muutokset palvelussa
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Luokkis.com -hakemistopalvelua, sen saatavilla oloa ja laitteille asetettuja vaatimuksia, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot
Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin Luokkis.com -hakemistopalvelusta on linkki ja jotka on julkaistu jonkin muun toimijan toimesta.

10. Muuta
Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Kuopion käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa.

11. Sopimuksen voimaantulo
Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 10.11.2009 ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot.