Mikä on leirikoulu?


Leirikoulukohde valitaan siten, että siellä on mahdollisuus tutustua luontoon, kulttuuriin ja asutukseen, työ- ja elinkeinoelämään, historiaan ym. Oppilaat työskentelevät enimmäkseen pienryhmissä. Työskentelyssä otetaan huomioon aineiden välinen integraatio. Leirikoulu jakautuu kolmeen osaan: esityöhön, leirikoulujaksoon ja jälkityöhön. Miksi leirikouluun?

Leirikoulu on

 • yhdistelmä leiri- ja kouluelämää
 • tiedon hankintaa suoraan opetuskohteesta
 • 2-5 päivän opetusjakso toisella paikalla tai paikkakunnalla. On tärkeää muistaa, että leirikoulun rungon muodostavat aina esityöt, toteuttaminen sekä jälkityöt. Leirikoulua ei tarvitse järjestää etäälle, jotta voitaisiin
 • kohdata uusi ympäristö
 • tutustua uudenlaiseen ympäristöön
 • tavata uusia ihmisiä
 • tuntea yhteenkuuluvaisuutta
 • asua-elää-kokea yhdessä.

Leirikoulu eroaa tavallisesta luokkaopetuksesta

 • opetuspaikka ja työajat ovat erilaiset
 • sisällöt ja opetusmenetelmät poikkeavat totutusta
 • sosiaalinen ympäristö muuttuu
 • on otettava huomioon myös vapaa-ajan toiminta.

Leirikoulu eroaa tavallisesta opintoretkestä

 • sen etukäteissuunnittelu pyrkii laajempiin tavoitteisiin
 • opintokäynnit suoritetaan 4-5 oppilaan kanssa pienryhmissä
 • oppilaat eivät ole passiivisia kuulijoita, vaan aktiivisia osanottajia.

Leirikoulu - vapaamuotoinen opetusjakso

 • Luokka valitsee kiinnostavan aihekokonaisuuden.
 • Luokka suunnittelee itse, miten työskennellään.
 • Ryhmät haastattelevat ihmisiä, tekevät tutkimuksia ja opintokäyntejä sekä osallistuvat kaikkeen työskentelyyn
 • Leirikoulun jälkeen luokka esittelee kokemukset muille oppilaille ja opettajille sekä vanhemmille.
 • Leirikoulussa ollaan yhdessä
 • Oppilaat syövät, nukkuvat, työskentelevät, leikkivät, pelaavat ja ovat vapaa-aikoinaankin aina yhdessä.