Mitä leirikoulu antaa?


Leirikoulun kolmas päävaihe on jälkityö. On tärkeää koota eri tavoin leirikoulun anti. Kokemusten välittäminen muille on haastavaa ja opettavaista ja se voidaan tehdä monella eri tavalla.

Tässä on muutamia esimerkkejä:

  • Leirikoulupaikasta ja -tapahtumista julkaistaan tietoja omassa lehdessä tai tehdään niistä yhteenveto. Niistä voi olla myöhemmin hyötyä.
  • Paikallisradion kanssa voidaan tehdä yhdessä ohjelma leirikoulusta.
  • Voidaan kirjoittaa artikkeli leirikoulusta paikallislehtiin.
  • Voidaan koota kuvakertomus tai valokuvanäyttely, jossa kuvin ja sanoin kerrotaan siitä, mitä leirikoulussa tehtiin.

Oppilaiden kanssa voidaan valmistaa dia-sarja, filmi tai video. Ne voivat myöhemmin olla tiedotusmateriaalina leirikoulusta kiinnostuneille Koulussa voidaan järjestää leirikouluilta, jossa leirikoulukokemuksista kerrotaan kuvien, sketsien, laulujen ja leikkien avulla.