Leirikoulun talous


Kunta voi saada valtionapua koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen valtionosuuksista annetun lain 4 ja 5 §:n mukaisesti. Leirikoululla voi siten olla oma alamomentti kunnan talousarviossa. Saattaa kuitenkin olla kasvattavaa,että oppilaat keräävät yhdessä vanhempiensa kanssa osan leirikoulun kustannuksista. Näin voidaan kehittää oppilaiden yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja kokonaisvastuuta leirikoulun onnistumisesta. Rahan kerääminen ei saa kuitenkaan olla itsetarkoitus. Se ei saisi olla suurin osa esityöstä ja täten pilata varsinaisen leirikoulun tarkoituksen. Jokaisen oppilaan tulisi ainakin kerran koulu aikanaan päästä leirikouluun. Olisi toivottavaa, että jokaisen kunnan kouluviranomaiset laatisivat ohjeet leirikouluun lähteville. Ohjeiden tulisi sisältää mm. tiedot siitä, kuinka avustuksia anotaan.


Leirikoulun talousarviossa on eriteltävä seuraavat menoerät:

  • kuljetukset
  • majoitus
  • ruokailut
  • opettajan päivärahat
  • avustavan henkilökunnan palkkaus
  • sijaiskorvaukset
  • puhelinkulut
  • vakuutukset