Mikä leirikoulu on?


11.03.2017

Leirikoulu on koulun ulkopuolella järjestettävää toimintaa, jonka opettaja, luokka ja vanhemmat suunnittelevat yhdessä. Leirikoulun käsite voidaan määritellä laajasti, mutta yleensä leirikoulu kestää 2-5 päivää. Leirikoulu on yhdistelmä leiri- ja kouluelämää, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat yhteen. Leirikoulussa opitaan konkreettisesti monia koulussa käsiteltäviä asioita, mutta ennen kaikkea sosiaalisia taitoja ja yhdessä oloa. Tavallisesta luokkaopetuksesta leirikoulu eroaakin paitsi työajoiltaan ja opetuspaikaltaan, myös työtavoiltaan. Leirikoulu mahdollistaa erinomaisella tavalla oppilaslähtöisen työskentelyn, jossa oppilaan aktiivinen rooli pääsee esille.

Leirikouluja voidaan järjestää sekä kotimaassa että ulkomailla yhteistyössä erilaisten leirikoulukeskusten kanssa. Leirikouluun lähtemisen ja siihen liittyvän varainkeruun on kuitenkin oltava oppilaille ja heidän vanhemmilleen vapaaehtoista. Kaikille oppilaille onkin järjestettävä opetussuunnitelman mukaista opetusta, vaikka he eivät leirikouluun osallistuisikaan. Opettaja voi esimerkiksi järjestää opetusta koululla jonkun muun ryhmän mukana oppilaille, jotka eivät lähde leirikouluun.

Leirikoulu tukee erinomaisesti opetusta ja antaa vaihtelua koulutyöhön. Parhaimmillaan leirikoulu tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä lisäten opiskelumotivaatiota ja kohottaen luokkahenkeä. Samalla se antaa opettajalle loistavan tilaisuuden tutustua oppilaisiinsa paremmin aivan uudessa ympäristössä.

 « Takaisin