Leirikoulun käytännön järjestelyjä


Näin se alkaa...

Leirikoulu vaatii kaikilta osapuolilta jonkin verran lisätyötä jo etukäteen. Valmistelut kannattaa aloittaa vähintään vuotta ennen leirikoulujaksoa. Opettajat, oppilaat ja vanhemmat sopivat keskenään käytännön järjestelyistä. Leirikoulusta vastaavan opettajan ja toimintaan osallistuvan muun henkilökunnan työn jako tulee selvittää leirikoulun toiminta suunnitelmassa.

Oppilaat osallistuvat aktiivisesti jo leirikoulun valmisteluvaiheeseen. Se lisää heidän motivaatiotaan myös koulutyöhön. Jokaisen oppilaan tulisi oppia ottamaan ja jakamaan vastuuta sekä tuntea olevansa tarpeellinen. Opettaja ohjaa oppilaita lukuvuoden mittaan niin, että he saavat tarpeellisia valmiuksia ja tietoja tulevasta leirikoulun ympäristöstä.

Vanhemmat voivat ottaa vastuun leirikoulun taloudesta. He voivat vaikkapa järjestää erilaisia tilaisuuksia varojen hankkimiseksi. Tällaiset toimenpiteet sekä koulussa että koulun ulkopuolella eivät rajoitu pelkästään varainhankintaan, vaan ne lisäävät myös yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempia tarvitaan myös leirikoulujakson aikana erilaisissa tehtävissä.