Miksi leirikouluun?


Leirikoulu antaa opettajille, oppilaille ja vanhemmille mahdollisuuden työskennellä yhdessä. Leirikoulussa kootaan yhteisvoimin pienistä osista sosiaalinen, pedagoginen ja taloudellinen kokonaisuus. Näin luodaan luokan me-henkeä, joka vaikuttaa vielä kauan leirikoulujakson jälkeenkin.

Leirikoulun avulla saavutetaan opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet siten että oppilaat oppivat työskentelemään luovasti ja itsenäisesti. Leirikoulun avulla kehitetään oppilaiden kykyä työskennellä yhdessä ja laajennetaan heidän käsitystään ympäröivästä maailmasta.

Leirikoulu

  • ottaa huomioon kaikki koulun tavoitteet
  • Iuo aineidenvälistä yhteistyötä
  • antaa mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan
  • lisää kielellisiä valmiuksia
  • kehittää havaintokykyä
  • aktivoi ja innostaa oppilaita